Asianmukainen likakaivon tyhjennys on ympäristölle tärkeää

Asutko haja-asutusalueella, tai oletko suunnittelemassa kiinteistön ostamista sellaiselta? Haja-asutusalueiden kiinteistöt eivät usein kuulu viemäriverkostoon, jolloin niiltä on löydyttävä oma järjestelmänsä jätevesien käsittelemiseen. Yksi osa näitä järjestelmiä on lika- tai lokakaivoksi kutsuttu säiliö. Likakaivon tyhjennys asianmukaisesti ja turvallisesti onkin osa haja-asutusalueen kiinteistön jätehuoltoa, josta kerron tässä artikkelissa tarkemmin.

Lokakaivon ja sakokaivon ero

Kiinteistöissä voi olla hieman erilaisia jätevesijärjestelmiä, joista yleisimmät lienevät simppeli likakaivo, jonne likavesi ohjataan pois kuljettamista odottamaan, sekä sakokaivo, joka puhdistaa veden niin, että se voidaan imeyttää maaperään. Sakokaivot tyhjennetään huomattavasti harvemmin kuin likakaivot, sillä niihin jää vain vedessä olleet saasteet, ei itse vesi.

Lokakaivo on siis täysin tiivis kaivo, johon ohjataan vedet kiinteistön käymälöistä ja muista käyttökohteista, kuten suihkusta tai keittiöstä. Näitä vesiä kutsutaan harmaiksi vesiksi, eikä niitä saa puhdistamattomana päästää ympäristöön. Likainen vesi aiheuttaa haittaa ympäristölle ja voi johtaa myös vakaviin terveysriskeihin.

Sakokaivoissa on useampi säiliö, joiden kautta jätevesi kulkee. Kulkeutuessaan säiliöstä toiseen kiinteä aines jää säiliön pohjalle ja kevyt sen pinnalle. Näin vesi on jokaisesta säiliöstä puhdistuessaan entistä puhtaampaa. Ennen maaperään laskemista vesi vielä suodatetaan, jotta se on tarpeeksi puhdasta ympäristöön.

Tilaa tyhjennys luotettavalta ammattilaiselta

Kaivoa tulee tarkkailla, jotta se ei täyty liian täyteen. Täyttynyt kaivo voi alkaa syöttää likavettä väärään suuntaan, jolloin vedet tulevat pahimmassa tapauksessa sisälle. Kaivo tulee myös tarkistuttaa säännöllisesti, jotta voidaan varmistua siitä, ettei vettä pääse ympäristöön. Yleensä tyhjennyksen hintaan kuuluu myös jonkinlainen tarkistus. Tarkempi tarkastus tulisi teettää noin 10 vuoden välein.

Likakaivon tyhjennys suoritetaan ammattilaisen toimesta siihen tarkoitetulla kalustolla. Tätä tehtävää ei saa suorittaa kuka tahansa, vaan on kiinteistön omistajan ja palvelun tilaajan vastuulla selvittää, että palveluntarjoajalla on lupa toimintaan. Jätevedet kuljetetaan säiliöautolla jäteveden puhdistamoon, jonne myös viemäriverkoston jätevedet tulevat puhdistettavaksi.

Eri kunnilla on erilaisia käytäntöjä siinä, saako kiinteistön omistaja vapaasti valita palveluntarjoajan vai valitaanko se kunnan määrittelemien ammattilaisten joukosta. Kiinteistön omistajalla on joka tapauksessa vastuu hoitaa jätevesien pois kuljettaminen asianmukaisesti. Yksi palvelua tarjoavista yrityksistä on esimerkiksi VTM Putkistohuolto Oy.tag:
308 sanat

minusta

Asioita urheista urakoitsijoista Hei ja lämpimästi tervetuloa blogini pariin - hienoa, että löysit tiesi tänne. Urakoitsijan työ ei koskaan ole niin helppoa miltä tämä sivusta seuraajalle saattaa vaikuttaa ja heidän tekemää työtä ei missään määrin tulisi vähätellä. Työ on hyvin merkityksellistä ja me kaikki enemmän ja vähemmään joskus tarvitsemme urakoitsijan apua, jos taito ei omasta takaa riitä. Blogini tarkoitus onkin käydä läpi eri urakointia aihetta sen tarkemmin määrittämättä. Oli kyse sitten linjasaneerauksesta, talon rakentamisesta tai salaojitusten tekemisestä olet tervetullut jakamaan kokemuksia, mielipiteitä ja mieltä askarruttavia kysymyksiä urakointiin liittyen. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa, joten rohkeasti vain mukaan keskusteluun. Toivottavasti blogistani on höytyä ja opit jotain uutta!

Haku

Kategoriat

arkisto

tag