Likakaivon tyhjennys on tärkeä osa talon viemärijärjestelmän ylläpitoa

Haja-asutus alueella asuttaessa ja samoin monen kesämökin kohdalla, rakennus ei usein kuulu viemäriverkostoon ja siinä tapauksessa viemärijärjestelmän kunnosta täytyy huolehtia asukkaan itse. Jokaisessa rakennuksessa täytyy kuitenkin olla lainmukainen kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka täytyy olla sellaisella tasolla, että lähiympäristö, vesistöt ja pohjavedet ovat suojassa saastumiselta ja pilaantumiselta. Tämän kertaisen kirjoituksen aiheena on likakaivon tyhjennys. Tervetuloa mukaan blogin pariin ja toivottavasti löydät aiheesta hyödyllistä tietoa.

Haja-asutusalueen omakotitaloissa ja mökeillä on yleensä umpikaivo tai sakokaivo

Haja-asutusalueella asuttaessa jätevesienkäsittelystä tulee huolehtia itse ja yleisimmät järjestelmät jätevesien käsittelyyn ovat umpikaivo tai sakokaivo. Umpikaivo on täysin tiivis, noin 10 – 15 kuution suuruinen säiliö, johon johdetaan vesivessallisen kiinteistön käymälävedet ja pesuvedet, jossa ne odottavat kuljetusta jätevedenpuhdistamolle. Likakaivon tyhjennysväli on yleensä vedenkulutuksesta riippuen 2 – 4 kuukautta, mutta sen täyttymistä on seurattava tarkasti ja on olemassa myös mekaanisia ja elektronisia täyttymishälyttimiä, jotka hälyttävät säiliön tarvitessa tyhjennystä. Sakokaivoa voi käyttää jätevesien esikäsittelyyn, mutta vain pesuvesien, ei käymälävesien. Vanhentuneet järjestelmät kannattaa päivittää uusiin menetelmiin, varsinkin rakennuksen sijaitessa vesistön, pohjavesialueen tai arvokkaan luontokohteen lähellä. Sakokaivo on tiivis kaksi- tai kolmekammioinen säiliö, jossa jätevesi virtaa kammiosta toiseen ja kiintoaines laskeutuu kammioiden pohjalle. Kammioiden lisäksi järjestelmään kuuluu imeytyskenttä, maasuodattamo tai harmaavesisuodatin, jonka kautta vesi kulkee ja puhdistuu lisää. Tässä järjestelmässä nesteet imeytetään maaperään ja sakokaivoon jää vain kiinteämpi aines. Sakokaivo täytyy lain mukaan tyhjentää vähintään kerran vuodessa, mutta tarvittaessa useamminkin.

Likakaivon tyhjennys on ammattilaisen työtä

Lokakaivon tyhjennys on aina ammattilaiselle kuuluvaa työtä, koska se on luvanvaraista toimintaa. On erittäin tärkeää, että lokakaivon sisältö päätyy asianmukaiseen paikkaan, ettei se pääse pilaamaan ympäristöä tai aiheuttamaan terveysriskejä. Kiinteistön omistaja voi valita lokapalveluyrityksen itse, mutta valitun yrityksen täytyy kuulua jätehuoltorekisteriin ja sillä täytyy olla lupa kuljettaa lietettä. Lokakaivon tyhjennyksestä tulee myös aina laatia asianmukainen siirtoasiakirja, johon merkitään tiedot sekä jätteen alkuperästä ja kuljettajasta. Myös lokakaivon tyhjennys kannattaa kilpailuttaa, mutta palvelun kustannusten lisäksi kannattaa huomioida yrityksen vastuullisuus, hyvämaineisuus ja tarvittavat luvat. Tyhjennyksiä suorittaa esimerkiksi VTM Putkistohuolto Oy.tag:
310 sanat

minusta

Asioita urheista urakoitsijoista Hei ja lämpimästi tervetuloa blogini pariin - hienoa, että löysit tiesi tänne. Urakoitsijan työ ei koskaan ole niin helppoa miltä tämä sivusta seuraajalle saattaa vaikuttaa ja heidän tekemää työtä ei missään määrin tulisi vähätellä. Työ on hyvin merkityksellistä ja me kaikki enemmän ja vähemmään joskus tarvitsemme urakoitsijan apua, jos taito ei omasta takaa riitä. Blogini tarkoitus onkin käydä läpi eri urakointia aihetta sen tarkemmin määrittämättä. Oli kyse sitten linjasaneerauksesta, talon rakentamisesta tai salaojitusten tekemisestä olet tervetullut jakamaan kokemuksia, mielipiteitä ja mieltä askarruttavia kysymyksiä urakointiin liittyen. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa, joten rohkeasti vain mukaan keskusteluun. Toivottavasti blogistani on höytyä ja opit jotain uutta!

Haku

Kategoriat

arkisto

tag